Skip to content
Published December 11, 2020

มอเตอร์เกียร์ นั้นถือเป็นหนึ่งในสิ่งของอุตสาหกรรม ที่เรามักจะใช้กันบ่อย และ เจอกันบ่อยในโรงงานอุตสาหกรรม  และยังมีใช้ตามบ้านทั่วไปด้วยเช่นกัน ดังนั้นสำหรับใครที่กำลังมองหา การดูแลรักษา และ วิธีรักษา “มอเตอร์เกียร์” ในบบ่ทความนี้เราได้รวบรวม วิธีการรักษา มอเตอร์เกียร์ มาไว้ให้กับทุกคนแล้วนะครับ 

ติดตั้งในพื้นที่ราบ  

อย่างแรกเลยในเรื่องของการรักษา “มอเตอร์เกียร์” นั้นเราควรจะติดตั้งในพื้นที่ราบ  ไม่ควรติดตั้งในพื้นที่ขรุขระ หรือ พื้นที่ที่ไม่มีพื้นที่สม่ำเสมอ  ซึ่งถ้าการติดตั้งในพื้นที่ราบนั้นจะช่วยให้การทำมอเตอร์เกียร์ นั้นมีอายุการใช้งานที่มากขึ้น และ ยังช่วยให้ การติดตั้งในพื้นที่ราบนั้นทำให้มอเตอร์เกียร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน  

หมั่นคอยเช็คมอเตอร์เกียร์ 

มอเตอร์เกียร์ นั้นเป็นอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่ มีการทำงานตลอดเวลา  ซึ่งในการติดตั้งนั้นเราจะต้องคอยหมั่นสองส่อง และ คอยสังเกต คอยเช็ค มอเตอร์เกียร์ ในทุก ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นการหมุนของเพลา  ความร้อน และ เรื่องอื่น ๆ ที่ควรสังเกตุนั้นควรสังเกตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะต้องเช็คมอเตอร์เกียร์ไว้ด้วยนะครับ 

ติดตั้งในพื้นที่ระบายอากาศได้ดี  

อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องระวัง และ ช่วยยืดอายุการใช้งานในการใช้มอเตอร์เกียร์ นั้นเราควรจะติดตั้งในพื้นที่ระบายอากาศได้ดี ไม่มีความชื้น หรือ น้ำไม่สามารถเข้าไม่ถึง และ ติดตั้งไว้ในภายในเพื่อป้องกันการเกิดน้ำเข้ามอเตอร์เกียร์  ดังนั้นถ้าหากน้ำเข้ามอเตอร์เกียร์ไปแล้วโอกาสชำรุดนั้นจะเกิดได้ง่าย  ดังนั้นควรติดตั้งไว้ในพื้นที่ ที่สามารถระบายอากาศได้ดีด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นสำหรับใครที่ใช้มอเตอร์เกียร์ หรือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้มอเตอร์เกียร์ นั้นเป็นเรื่องที่ต้องรักษาซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่เราจะต้องคอยเช็ค คอยดู และ หมั่นคอยเช็คในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากเราดูแล และ รักษาได้ดีละก็โอกาสที่จะเกิดอุบัติได้น้อยลง และ ยืดอายุการใช้งานของมอเตอร์เกียร์ด้วยเช่นกัน  ดังนั้นลองหมั่นคอยดูคอยเช็คมอเตอร์เกียร์ไว้ด้วยนะครับ